Standarde de calitate

DECO PRAKT produce lemn lamelat încleiat certificat. Fiecare livrare și lot de produs va fi însoțit de Declarații de conformitate prin care atestăm faptul că produsul livrat are caracteristicile tehnice conform standardelor în vigoare.

De curând DECO PRAKT a demarat procesul de implementare a sistemului integrat de management al calității ISO 9001:2008. Certificatul va atesta respectarea unui management eficient ce urmărește totalitatea proceselor organizației: o structură organizată, un top management ce asigură îmbunătățirea continuă a activităților, orientarea permanentă către clienți și evaluarea satisfacției acestora.